ISLINGE REVISION AB

DEKLARATION, BOKFÖRING, REVISION, RÅDGIVNINING

Låt oss räkna!

Kontakta oss för en skräddarsydd lösning för dig och ditt företag. Mejla: info@islingerevision.se

Revision - din personliga revisor

Revision är vår kärnverksamhet. Vi utför revision i enlighet med god revisionssed. Det innebär att vi följer RS, Revisionsstandard i Sverige och från och med räkenskapsår som börjar 2011 följer vi den nya standarden ISA.

Behöver du en revisor? Mejla : info@islingerevision.se

Bokslut - bokföring - årsredovisningar

Vi upprättar b.la. bokslut, årsredovisningar och budget. Dessutom hjälper vi gärna till med kvalificerade (och okvalificerade) redovisningsfrågor, kassaflödesanalyser och löpande redovisning.

Eller skall du starta ett företag? Eller likvidera?

Kontakta oss på : info@islingerevision.se

Deklaration

Det finns inte så många människor som tycker om att deklarera. Snarare tvärtom!

Vi föreslår att ni överlämnar detta till oss, oavsett om det gäller din privata eller företagets deklaration.

Vi tycker det är roligt, och när man tycker någonting är roligt så blir man engagerad.

www.islingerevision.se